Juuritantra

TibMET-1
Johdanto sowa rigpaan

Tässä jaksossa tutustutaan sowa rigpan historiaan ja nykyaikaan, sowa rigpan erilaisiin koulukuntiin ja tiibetiläiseen terminologiaan. Tutkimme peruskäsitteitä kuten tendrel – keskinäinen riippuvuussuhde, karma – syyn ja seurausten laki sekä tantra – katkeamaton autenttinen oppiperinne. Puhumme siitä miten keho, energia ja mieli sekä koko ympäröivä maailma rakentuvat viidestä alkuelementistä.

Tutustumme myös sowa rigpan juuritekstiin – Gyu Zhi:in – eli neljään lääketieteelliseen tantraan käyttäen muistin tukena perinteisten lääketieteellisten puiden järjestelmää. Keskitymme erityisesti juuritantraan. Juuritantrasta sanotaan, että mikäli ymmärrät juuritantran hyvin, tulet ymmärtämään koko sowa rigpan hyvin.

Lue lisää:
https://sorigkhanghelsinki.org/sowa-rigpan-historia/
https://sorigkhanghelsinki.org/elementit-ja-energia/

TibMET-2
Terveyden ja sairauden juuri

Tässä jaksossa opiskellaan terveyden ja sairauden periaatteita sowa rigpan mukaan. Sowa rigpa selittää, että terveyden perustassa on tasapaino ja sairauden perustassa  epätasapaino. Tulemme oppimaan, mitä kolme nyepaa – kehomme kolme dynaamista energiavaikuttajaa: tuuli, sappi ja lima – ovat. Opiskelemme seitsemän kehon fyysistä rakenneosaa ja kolmea eritettä.

2b1

Opimme, miten näiden energeettisten ja fyysisten tekijöiden tasapaino antaa mahdollisuuden nauttia kehon terveydestä, pitkästä elämästä sekä tasapainoisesta, tyytyväisestä ja onnellisesta mielestä.

Perehdymme patologian perusteisiin. Opiskelemme sairauksien ensisijaisia syitä ja niitä provosoivia olosuhteita (eli toissijaisia syitä). Opimme, miten sairaus ilmenee silloin, kun kehon eri osissa tai järjestelmissä olevat nyepat ovat pois tasapainosta. Opimme, miten sairaudet voidaan lopulta jakaa kahteen kategoriaan: kuumat sairaudet (tulehdukset) ja kylmät sairaudet (aineenvaihdunnalliset).

Diagnostiikan juuri

3b13-%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8

Tässä jaksossa opiskelemme sowa rigpan diagnostiikan perusperiaatteita  juuritantran mukaan.  Opimme kolmen nyepan mukaista kielen ja virtsan tutkimista, pulssiluennan perusteita ja dialogia potilaan kanssa. Opimme määrittelemään henkilön typologian kolmen nyepan mukaisesti. Puhumme myös siitä, miten sowa rigpa -diagnostiikka eroaa länsimaisessa lääketieteessä käytetyistä diagnostiikan periaatteista.

 

Hoitojen juuri

Tässä jaksossa opiskelemme hoitojen perusperiaatteita juuritantran mukaisesti.

4b14-%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80-%d0%b6%d0%b8%d0%b7-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81

Opimme miten sowa rigpassa käytettävät hoitomenetelmät auttavat sekä ylläpitämään terveyttä että helpottamaan sairauksien oireita ja kitkemään niiden juuria. Tutkimme erilasia kolmen nyepan mukaisia lähestymistapoja hoitoon, kuten ravinto- ja elintapaoppia, yrttilääkintää ja kehoterapioita. Vertailemme näitä hoitomenetelmiä nykylääketieteen tarjoamiin ratkaisuihin.

 

 

 

Lue lisää: https://sorigkhanghelsinki.org/kolme-juurta/