Koulutus

Sowa rigpan kaksi tavoitetta ovat:
1. terveyden ylläpito ja sairauksien ennaltaehkäisy
2. sairauksien hoito

Tätä ajatusmaailmaa seuraten Sorig Khang Helsinki tarjoaa kahdentyyppisiä koulutuksia.

1. Ensimmäinen ryhmä koulutuksia on suunnattu laajalle yleisölle. Tavoitteena niissä on perehdyttää mahdollisimman monia ihmisiä sowa rigpan tarjoamiin terveyden ylläpitämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn menetelmiin. Saatuja tietoja ja taitoja voi jokainen soveltaa omassa päivittäisessä elämässä. Hoitoalalla ennestään työskenteleville nämä kurssit antavat uusia työkaluja myös työhön. Nämä koulutukset ovat “Joka kodin sowa rigpa” kurssikokonaisuus sekä yksittäiset workshopit..

2. Toinen ryhmä koulutuksia tarjoaa syvemmän tason koulutusta. Näihin kuuluu TibMET-koulutus joka soveltuu sekä itseä varten opiskeleville, että niille jotka ovat kiinnostuneet ammatillisestä sowa rigpa koulutuksesta.