Sa che

 

TIIBETILÄINEN GEOMANTIA

”Absoluuttinen totuus on dharma, suhteellinen totuus on maa”, legendasta ”Hiekan siveleminen ja muotoileminen”, ensimmäiseltä vuosisadalta.

Sa che, tiibetiläinen geomantian perinne tai tiibetiläinen fengshui, juontaa juurensa tuhansia vuosia vanhaan tietoon maan analysoinnista.

Astrologiaan, tiibetiläiseen lääketieteeseen ja tantriseen buddhismiin sulautuneena tämä taiteenlaji on säilynyt puhtaassa ja alkuperäisessä muodossaan tähän päivään saakka perimyslinjassa pätevien sa che -mestarien välityksellä.

Sen tarkoituksena on toimia tasapainossa luonnollisten elementtien ja energioiden kanssa luoden harmoniaa ihmisen elämään ja terveyteen. Taitavasti käytettynä Sa Che auttaa nostamaan positiivisia tunteita, vaurautta ja täyttymyksen tunnetta yksilön työssä ja pyrkimyksissä.

SA CHEN naga-queen-10-15

Todennäköisesti vanhin tiibetiläisen geomantian tarina on sa dpyad bye ma brdal spung, ” Hiekan siveleminen ja muotoileminen”, luultavasti ensimmäiseltä vuosisadalta.

Neljä tiibetiläistä miestä olivat etsimässä tietoa geomantiasta. Matkallaan he tulivat sattumalta Mapang Yutson järvelle, Kailas-vuorella. Yhtäkkiä lehmä nousi aalloista hyökäten miesten jakkia päin. Yksi miehistä löi lehmää ja seurasi sitä takaisin järven rantaan. Siellä naga-tyttö ilmestyi. Hänen nimensä oli Dorje Lumo. Miehet pyysivät anteeksi ja toivat hänelle lahjoja kullasta ja hiekasta. Hiekalla leikkien hän siirsi miehille sa che tiedon. Hän muotoili kukkuloita ja vuoria, asetteli kiviä ja antoi heidän nähdä joet ja järvet. Hän opetti heille 360 kohtaa.

TANTRA, ASTROLOGIA JA TTM

Ihmiskunta on erottamaton ornamentti maailman verkostossa. Yksilöllisen elämämme mikrokosmos on osa meitä ympäröivää todellisuuden makrokosmosta. Näkemyksemme terveydestä ja onnesta riippuu ympäristömme olosuhteista. Tämä on sa chen, perinteisen tiibetiläisen geomantian näkökulma, jolla on merkittävä vaikutus elintapoihin Himalajan alueella.

Sa che on läpikäynyt useita mukautumisia ja yhteenliittymisiä erilaisiin koulukuntiin ja perinteisiin. Aivan ensimmäinen sa che tuli shamanistisesta Bön-perinteestä, joka sulautui myöhemmin Buddhan dharmaan ja keskinäisen riippuvuuden filosofiaan. Siksi monet tiibetiläisistä luostareista on rakennettu sa chen mukaisesti, enimmäkseen niiden suojelemiseksi tuulelta ja kylmältä, sillä maaperä on hyvin ankaraa ja ilmasto erittäin kylmää useiden kuukausien ajan vuodesta. Koska munkit olivat pääasiallisia sa chen perimyslinjan jatkajia, se kehittyi vahvasti harmonia- ja terveysperinteeksi tantrajärjestelmässä. Osana henkisen valaistumisen polkua tantrinen sa che perustuu monimutkaiseen buddhalaiseen keskinäisen riippuvuuden filosofiaan. Samanaikaisesti Bön-perinteen opit elementeistä, ajasta ja olemassaolosta liitettiin tiibetiläiseen astrologiaan ja siitä tuloksena syntyi astrologiavaikutteinen sa che.

Sowa rigpan (tiibetiläiseen lääketieteeseen) ja astrologisten ja henkisten järjestelmien välisen yhteyden kautta sa che otettiin siten käyttöön tiibetiläisessä lääketieteessä diagnoosin tekemisessä ja hoitamisessa, etenkin elämäntapojen parantamismenetelmänä. Lääketieteellinen sa che vaikuttaa tantrisen ja astrologisen sa chen yhdistelmältä.

Tänä päivänä tiibetiläisen geomantian voi nähdä pääasiassa kolmessa perinteessä: tantrisena, astrologisena ja lääketieteellisenä järjestelmänä.

TIIBETILÄINEN GEOMANTIA

Sa (maa) ja che (analyysi) on lyhenne sanoista sa chu me rlung shing gi dpyad, joka tarkoittaa ’maan, veden, tulen, ilman ja puun analyysiä’.

Elementit

”Kaikki juontaa alkunsa viidestä elementistä, kaikki koostuu viidestä elementistä, kaikki riippuu viidestä elementistä. Ne ovat luomisen, ylläpidon ja tuhoamisen perusta”.

Tässä mielessä olemassaolomme määrittyy elementtien kautta. Kaikkialla läsnäolevien elementtien kautta kaikki ovat kytköksissä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Elementit ovat läsnä niin kehossa kuin ympäristössäkin, planeetoissa ja universumissa. Muinainen tiibetiläisen geomantian taide käsitteli luonnon ja ihmisen elinympäristön energioita ja elementtejä, ja yritti ymmärtää ja hellävaroen muotoilla niitä tasapainon luomiseksi elämään ja maailmaan.

sa-che

Kerran jättiläiskilpikonna lensi avaruudessa laulua laulellen, kun Manjushri, viisauden Buddha istui meditaatiossa. Koska kilpikonnan laulu häiritsi hänen meditaatiotaan, hän ajatteli: ”Kunpa minulla olisi minun miekkani! Menisin ja viiltäisin kilpikonnaa.” Mutta koska hän oli liian laiska noutaakseen miekkansa, hän lainasi Rahulan nuolta. Koska kilpikonna jatkoi meluamistaan, Manjushri ampui sitä nuolella. Hän osui sitä oikealle puolelle ja nuoli jäi jumiin sen kehoon. Raivoissaan ja vihaisena kilpikonna sylki tulta; kivun vuoksi se menetti jonkin verran nestettä. Kilpikonna jatkoi pyörimistään avaruudessa pitkiä aikoja, kunnes planeettamme syntyi.

Näin legenda kertoi. Tämän astrologisen tiedon avulla selitetään ulkoiset elementit ja niiden yhteydet planeettaamme. Kun Manjushri ampui idästä ja nuoli jäi kilpikonnaan jumiin, lävistänyt metalliosa edustaa metallienergiaa kilpikonnan vasemmalla puolella, lännessä. Idässä oleva nuolen pää symbolisoi puun energiaa. Kilpikonnan suusta syöksyvä tuli merkitsee tulen energiaa etelässä. Virtsa, jonka se menetti, edustaa veden energiaa pohjoisessa. Maan energia, kilpikonnan keho, on planeettamme.

 

MINUN TALONI, MINUN KEHONI

Sa chessä löydämme vertauskuvallisen kuvauksen kehosta, joka vastaa lääketieteellisen tekstiä. Suurin osa lihaksistostamme ja luustostamme on kuvattu palatsina, jossa sisäelimet on esitetty kuninkaallisina palvelijoidensa kanssa. Tämän lähestymistavan kautta ihmisten on helppoa ymmärtää kehon toimintaa ja rakennetta.

Kuten talossa asuva perhe, toisistaan riippuvaisina, toisistaan huolta pitäen, olemme yhteydessä elintilaamme. Tiibetiläisen filosofian mukaan kaikki, mitä on ulkopuolella, voi olla sisäpuolella ja kaikki mitä on sisäpuolella, voi olla ulkopuolella. Tämä ilmaisee yhteyden meidän ja elintilamme välillä.

Sa che määrittää myös maaperän ’anatomian’. Kivet ja mineraalit ovat luita, maa on iho, tiet ovat kuin jänteitä ja vesi on verta; kasvit ja puut ovat kuin hiuksia.

ANALYYSI

Negatiivinen energia voi nousta maaperän geomantisesta energiasta, elintilan asemasta, muiden rakennusten ja maamerkkien sijainnista, vierekkäisistä teistä, ja rakennuksen sisältä riippuen sen arkkitehtuurista ja sisustuksesta. Sa khenin, ’maan mestarin’ pääasiallinen työ on tunnistaa nämä negatiiviset vaikutukset ja käyttää sopivaa parannuskeinoa.

SUUNNITTELU ja RITUAALIT

Sa chen mukainen arkkitehtuuri noudattaa valon ja pimeyden tasapainon, muodon energian ja asettelujen periaatteita sisustussuunnittelussa. Siksi kiinnitetään huomiota sellaisiin yksityiskohtiin kuin ovien suuntiin, pylväiden sijaintiin, seiniin ja ikkunoihin, huonekalujen järjestelyihin, sisustukseen ja kasveihin. Yleiset tai erityiset rituaalit auttavat erityisten kohtien määrittämisessä tai epäedullisen ympäristön uudelleen suunnittelussa. Välineet voivat olla yksinkertaisia, kuten peilin asettaminen seinälle tai monimutkaisia kuten ennustamisrituaali.

SUOJAUS ja AMULETIT

Aasian kulttuurissa tiettyjen symbolien ja hahmojen uskotaan omaavan positiivisia vaikutuksia. Niitä voi löytää usein modernien tai perinteisten talojen koristelussa läpi Aasian. Sa chen mukaan niitä voidaan käyttää missä tahansa paikassa ja niillä on hyödyllisiä ominaisuuksia jotka yleensä toimivat negatiivisissa olosuhteissa. Suosituimpia niistä ovat:

-Kalachakra 8s2-10-15

– Barka

– Astrologinen kilpikonna

– Elementit

– Viisi onnen eläintä

– Kahdeksan hyväenteistä symbolia

– Gesar suojelija

Amuleteilla on erityinen vaikutus. Tiibetiläinen sana sille on khorlo, joka tarkoittaa pyörää. Erilaiset muodot toimivat näkyvän mantran tavoin; erityistä värähtelyä luoden niillä on voima tasapainottaa energiarakenteita. Tämä muotoenergia tulee jokaisesta linjasta ja toimii pääasiassa näkemisen kautta. Ne edustavat taivaallisten olentojen Dakinien villejä tavuja. Niitä ei tarvitse puhua, sillä ne edustavat henkien puhetta.

Näiden amulettien käyttö kuuluu ainoastaan niille, jotka ovat saaneet asianmukaisen transmission pätevältä opettajalta. Siksi jopa niiden kuviot ovat salaisia, eikä niitä saa näyttää julkisesti. Suurin osa amuleteista juontuu terma-perinteestä; terton on paljastanut ne unista ja näyistä, joissa ne ovat olleet kätkeytyneinä mieliin vuosia ja vuosituhansia löytyäkseen oikeana ajankohtana.

Suomennos Marika Ijäs