Sowa Rigpan historia

Sowa Rigpa (lyhenne Sorig) eli perinteinen tiibetiläinen lääketiede on yli 2000 vuotta vanha parantamisen tiede Himalajalta.  Se on säilyttänyt aitoutensa tähän päivään saakka katkeamattoman perimyslinjaperineen ansiosta. Sowa Rigpa on yksi Aasian kolmesta suuresta parannusperinteestä Auyrvedan ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen rinnalla, joka lähestyy kärsimyksiä ja sairauksia kokonaisvaltaisesti, ja on samalla yhteensopiva kaikkien muiden idän ja lännen lääketieteiden kanssa. Sowa Rigpa on avoin kaikille jotka haluavat sitä opiskella tai käyttää.

Sana Sowa Rigpa voidaan tulkita kahdella tavalla:

 1. Sowa voi tarkoittaa parantamista ja Rigpa  tiedettä, näin ollen Sorig (lyhennys Sowa Rigpasta) tarkoittaa parantamisen tiedettä.
 2. Sowa voi tarkoittaa myös ravintoa tai ravitsemista ja Rigpa – tietoisuutta, joten tässä tapauksessa Sorig tarkoittaa tietoisuuden ravitsemista.
  Tämä kaksitasoinen merkitys heijastaa Sowa Rigpan tavoittetta saavuttaa sekä suhteellista että absoluuttista tasapainoa.
ngak-001b

Tiibetissä 700-luvulla elänyt suuri lääkäri ja henkinen mestari  Yuthok vanhempi kirjoitti Neljän Lääketieteellisen Tantran ensimmäisen version. Hän myös ennusti, että tulevien aikojen taitava lääkäri Yuthok nuorempi kirjoittaisi hänen tekstinsä uudestaan. Ennustus kävi toteen 400 vuoden kuluttua kun nuori lääkäri nimeltä Yuthok Yonten Gonpo Länsi-Tiibetin Goshi Rethang kylästä muokkasi alkuperäistä Neljän Tantran tekstiä hänen itse keräämänsä tiedon ja kokemuksen perusteella.

Uudistettu Neljän Tantran versio tuli tunnetuksi tiibetiläisen lääketieteen “raamattuna” ja  Yuthokia alettiin kutsua sen isäksi. Yuthok nuorempi, joka aloitti lääketieteen opiskelun ja harjoittamisen jo kahdeksanvuotiaana, teki useita matkoja  Keski-Tiibetiin ja Intiaan joista hän ahkerasti hanki lisää lääketieteellistä oppia. Hänen työnsä on saanut vaikutteita myös luonnonvaraisten eläinten tutkimisesta, shamanistisista parannusperinteistä ja buddhalaisesta filosofiasta.

Gyud bZhi – neljä lääketieteellistä tantraa

Tiibetinkielinen sana guyd kuten sanskritinkielinen sana  tantra tarkoittavat opetuslinjaa eli alkuperäisten, autentisten opetusten katkeamatonta siirtämista sukupolvesta toiselle. Sana bZhi tarkoittaa neljää. Näin ollen Gyud bZhi tarkoittaa neljää lääketieteellistä tantraa.
gyueshi

 1. I tantra eli  Juuritantra  antaa yleiskatsauksen tiibetiläisestä lääketieteestä ja opiskelijoille se toimii maailmankarttana.
 2.  II tantra eli Selittävä tantra  sisältää sellaisia lääketieteen perusosa-alueita kuin anatomia, embrylogia, fysiologia, patologia jne. Toisen tantran voi verrata eri maiden karttoihin.
 3. III tantra eli Suullisten ohjeiden tantra sisältää selityksiä kaikista sairauksista ja on jaettu kahdeksaan “oksaan” eli osa-alueeseen:
 • Yleinen terapia
 • Pediatria eli lastentautioppi
 • Gynekologia
 • Psykiatria
 • Traumatologia
 • Toksikologia eli myrkkyoppi
 • Geriatria eli vanhenemisen ehkäisyoppi
 • Seksuaalisuus- ja hedelmällisyysoppi

Näitä osioita voi verrata kaikkien maailman kaupunkien karttoihin.

4. IV tantra eli Viimeinen tai Toiminnan tantra antaa käytännön ohjeita kliinisestä hoitotyöstä. Tätä osaa voi verrata kaupunginoppaisiin.